Content Image

اهمیت نور در سالن نشیمن

نورپردازی مناسب برای هر خانه ای ضروری است. در نورپردازی اتاق نشیمن ایجاد تعادل بین ترجیحات و تمایلات فردی و کارای اتاق اهمیت زیادی دارد. هر کسی میتواند برای کل فضای نشیمن خود نورپردازی فوق العاده و ایده آلی انجام دهد. باید بخاطر داشته باشید که نورپردازی نه تنها برای زیباشناختی ارزشمند است بلکه حتی نقش مهمی در نمایش وظایف مهم در اتاق نشیمن دارد.

ادامه مطلب